Dokument/GDPR

GDPR – Ulricehamns Redovisningsbyrå AB
Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft för Europeiska Unionens (EU) medlemsländer. GDPR har ersatt den tidigare personuppgiftslagen (PUL), och värnar om den enskildes integritet och syftar till att harmonisera hur verksamheter inom EU behandlar personuppgifter. GDPR rör främst all automatiserad behandling av fysiska personers personuppgifter och är till för att skydda grundläggande rättigheter och friheter. Behandling av personuppgifter kräver lagligt stöd som uppfylls exempelvis via samtycke från personen vars uppgifterna avser.

Behandling av personuppgifter hos Ulricehamns Redovisningsbyrå AB
Samtycke sker när Du som kund muntligt eller skriftligt ingår avtal med Ulricehamns Redovisningsbyrå AB.

Samtliga medarbetare hos Ulricehamns Redovisningsbyrå AB behandlar personuppgifter i deras rådgivnings-, redovisnings- eller revisionsarbete.Personuppgifter används i den utsträckning som är nödvändig för att kunna fullgöra rådgivnings-, redovisnings- och revisionsuppdragen enligt avtal eller rättslig skyldighet. Vid behov behandlar underbiträden personuppgifter i fullgörandeprocessen, enligt avtal. Personuppgifter hanteras i de system Ulricehamns Redovisningsbyrå AB använder för att utföra och dokumentera rådgivnings-, redovisnings- och revisionsarbeten. Efter avslutat uppdrag bevaras uppdragsdokumentationen enligt rättslig förpliktelse.

Underbiträden hos Ulricehamns Redovisningsbyrå AB

  • Bogesunds Data & Elektronik AB
  • Dropbox, Inc
  • Fortnox AB
  • Visma Spcs AB
  • Wolters Kluwer Scandinavia AB
© Copyright - ERFA